1. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Wear Properties of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold Press-Sintering , مواد نوین , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۹۵-۱۰۴
 2. مینا سبزواری , سیدعبدالکریم سجادی , احمد مولودی , بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر , فرآیندهای نوین در مهندسی مواد , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۸۳-۱۹۲
 3. نسیم بازوبندی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم , مواد نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۷۹-۹۲
 4. آرزو سزاوارسیدی جندقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات , مواد نوین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۹-۴۹
 5. سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , سیدمحمدرضا یوسف ثانی , بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها , مهندسی متالورژی و مواد , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 6. مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار آزادبه , تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن , فرآیندهای نوین در مهندسی مواد , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 7. سیدمجتبی زبرجد , بتول فیض , ناصر شاه طهماسبی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل , فرآیندهای نوین در مهندسی مواد , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۴۱-۴۹
 8. سیدمجتبی زبرجد , مهین هوشیار صادقیان , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۳۰
 9. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۳۳-۱۴۰
 10. سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , بقالیان , بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 , فولاد , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 11. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , مریم کلاته عربی , تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری , فولاد , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 12. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St 52Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy Behavior of rolled Sheet Steel St 52- , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۶۵-۷۳
 13. سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , مشکسار , تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی , آلومینیم , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲