1. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n , هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱
 2. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات , هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 3. سیداحسان قریشی , سیدعبدالکریم سجادی , محمدحسن فرشیدی , The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
 4. سیداحسان قریشی , محمدحسن فرشیدی , سیدعبدالکریم سجادی , Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT 2017) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
 5. فرناز ابراهیمی ارگی , جواد حیدری سرشک , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 6. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 7. یگانه حسن زاده مقدم , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 8. یگانه حسن زاده مقدم , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 9. الهه شجاعی , آسیه عرفانیان ثبات خانی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 10. دانش امیری , سیدعبدالکریم سجادی , جواد اسدی , An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 , پنجمین همایش ملی توربینهای گاز , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 11. دانش امیری , سیدعبدالکریم سجادی , رضا بختیاری , جواد اسدی , تاثیر پارامترهای اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال غیر هم¬جنس سوپرآلیاژهای GTD-111 و IN738LC توسط پرکننده MBF20 با روش فاز مایع گذرا , پنجمین همایش ملی توربینهای گاز , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 12. اذر اسمعیل زایی , سیدعبدالکریم سجادی , سحر ملازاده بیدختی , بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای , دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 13. سمیّه مقیمی , نسترن فرح بخش , سیدعبدالکریم سجادی , The effect of press pressure on the melting point of compressed aluminum powder , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
 14. سیده الناز افخمی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
 15. مهسا ناظران , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
 16. سپیده هادی بیک نیشابوری , بهروز بیدختی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP) , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
 17. انسیه عدالتی خدابنده , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
 18. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 19. حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 20. دانیال فیروزبخت , سیدعبدالکریم سجادی , حسین بیگی نصرابادی , تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 21. محمدعلی حقی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 22. مینا سبزواری , سیدعبدالکریم سجادی , احمد مولودی , بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 23. سعید بیابانگردبارانی , سیدعبدالکریم سجادی , ساخت کامپوزیت آلومینیم/ نانوآلومینا با استفاده از فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) , پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
 24. ابوالفضل باباخانی , سعید قسمتی تبریزی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 25. حامد پروانه ترکان , سیدعبدالکریم سجادی , رضا شجاع رضوی , کریم اصولی بستان آباد , بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی , چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
 26. حامد پروانه ترکان , سیدعبدالکریم سجادی , رضا شجاع رضوی , ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر , چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
 27. علی آشوری , محمد صادق ابروی , سیدعبدالکریم سجادی , تولید فوم آلومینیومی با استفاده از هیدریدزیرکونیوم و بررسی ویژگی های آن , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 28. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , نصراله کیاجمالی , بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 29. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , مهدی شفیعی حق شناس , بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 30. نصراله کیاجمالی , مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/SiC توسط فرآیند اغتشاشی اصطکاکی و بررسی خواص مکانیکی حاصل از آن , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 31. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل , اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 32. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC , اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 33. الیاس رفیعی , سیدعبدالکریم سجادی , حامد محقق رفیق , بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60 , سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 34. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 , پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
 35. نصراله کیاجمالی , مسعود اسلامی مسرور , مهدی شفیعی حق شناس , وحیدابویی مهریزی , سیدعبدالکریم سجادی , افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم , پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
 36. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , محمدحسن عوض کننده قراول , مسعود محمدطاهری , مریم عباسی , کیوان مصدق , اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک , دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
 37. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , محمدحسن عوض کننده قراول , مسعود محمدطاهری , مریم عباسی , کیوان مصدق , اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری , دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
 38. سمیه نورمحمدزاده , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , سید محمد سید آقا میری , بررسی تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار استحاله آلیاژ حافظه دار NiTi , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 39. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , مریم عباسی , مسعود محمدطاهری , محمدحسن عوض کننده قراول , اثر فرایندهای مختلف پراکنده سازی بر ساختار پوشش نانوکامپوزیتی پلی‌اکریلیک تقویت شده با نانوالماس , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 40. مهدی کیانژاد , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 41. سمیه نورمحمدزاده , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر نرخ کرنش بر رفتار سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دار NiTi تحت کرنش بالا , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 42. حمیدرضا عزت پور , مرضیه ترابی پاریزی , سیدعبدالکریم سجادی , محسن حدادسبزوار , مسعود ذاکری , حمید سازگاران , سیدایمان وهاب زاده , بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 43. صادق قانعی , علیرضا صاحب علم , سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 44. سمیرا نوخاسته , سهیلا مهدوی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 45. مهدی کیانژاد , سیدعبدالکریم سجادی , پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ , یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۷
 46. احمد رئوفیان , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 47. مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار آزادبه , تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 48. حمیدرضا عزت پور , محسن حدادسبزوار , سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
 49. حمیدرضا عزت پور , سیدعبدالکریم سجادی , محسن حدادسبزوار , بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
 50. مریم عباسی , مازیار عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
 51. سیدعبدالکریم سجادی , فاطمه رشیدی , سیدمجتبی زبرجد , تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
 52. سیدعبدالکریم سجادی , نسرین ساسانی , سیدمجتبی زبرجد , عطا الله کامیابی گل , عاطفه نبوی , ایجاد پوششهای ضد خش بر روی زیر لایه های فلزی با استفاده از فناوری نانو , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
 53. مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار عباسی , بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
 54. سیدمجتبی زبرجد , الهام کمالی حیدری , مرضیه محبتی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 55. سیدمجتبی زبرجد , ایمان رؤفیان , سیدعبدالکریم سجادی , نسرین ساسانی , بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2 , همایش ملی مهندسی متالورژی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 56. سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , عطا الله کامیابی گل , هنرور , استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 57. سیدمجتبی زبرجد , علی اصغر روستایی , امیر باغانی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲
 58. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲
 59. سیدعبدالکریم سجادی , علیرضا زهتاب یزدی , میثم شیخ امیری , سیدمجتبی زبرجد , پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲
 60. سیدمجتبی زبرجد , حیدر خدیوی آیسک , نسرین ساسانی , سیدعبدالکریم سجادی , علی احمدپور , سمیه کاظمیان مروی , بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲
 61. سیدعبدالکریم سجادی , حمید محبوب , سیدمجتبی زبرجد , تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲
 62. سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , An Investigation on the dependency of compressibility coefficient of HDPE on nano-sized calcium carbonate , composite 2007 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۲۱
 63. سیدعبدالکریم سجادی , بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
 64. سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری روی سختی و ریزساختار پره های دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، –دانشگاه فردوسی مشهد- آبان 1385 , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۶
 65. سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی روی سختی و ریزساختار چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۶
 66. سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر سیکلهای عملیات حرارتی روی ریزساختار، نحوه توزیع رسوب و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی رسوب سخت شده 17-4 PH، , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۶
 67. سیدعبدالکریم سجادی , تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج، , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴
 68. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , محمدتقی حامدموسویان , بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۳
 69. سیدمجتبی زبرجد , مهین هوشیار صادقیان , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 70. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , زهرا شرافت , بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 71. سیدمجتبی زبرجد , میلاد حیدری قلعه , میلاد مجتهدی , سیدعبدالکریم سجادی , اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایر , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 72. سیدمجتبی زبرجد , سیدمحمدحسین مدرّسی , عاطفه نبوی , سیدعبدالکریم سجادی , تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 73. سیدعبدالکریم سجادی , عاطفه نبوی , سیدمجتبی زبرجد , سیدمحمدحسین مدرّسی , تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 74. سیدمجتبی زبرجد , لاله راه انجام , بی بی اکرم هاشمی نژاداترآباد , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 75. سیدمجتبی زبرجد , علیرضا زهتاب یزدی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیدعبدالکریم سجادی , پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 76. سیدعبدالکریم سجادی , علیرضا زهتاب یزدی , سیدمحسن موسوی نژاد , سیدمجتبی زبرجد , پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 77. سیدعبدالکریم سجادی , حمیدرضا اویسی , سیدمجتبی زبرجد , ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 78. سیدمجتبی زبرجد , حسین ایزدی نجف آبادی , سیدعبدالکریم سجادی , محمد رضائی , ابراهیم ظهور وحید کریمی , بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 79. سیدعبدالکریم سجادی , شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریزساختاری در فولاد کربن متوسط CK40، , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۴
 80. سیدعبدالکریم سجادی , ایمان فرح بخش , سیدمجتبی زبرجد , بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
 81. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , زهرا شرافت , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲
 82. سیدمجتبی زبرجد , حامد ناجی ابهری , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۲