1. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , محمدتقی حامدموسویان , بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. سیدعبدالکریم سجادی , ایمان فرح بخش , سیدمجتبی زبرجد , بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , زهرا شرافت , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. سیدمجتبی زبرجد , مهین هوشیار صادقیان , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , زهرا شرافت , بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سیدمجتبی زبرجد , میلاد حیدری قلعه , میلاد مجتهدی , سیدعبدالکریم سجادی , اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سیدمجتبی زبرجد , سیدمحمدحسین مدرّسی , عاطفه نبوی , سیدعبدالکریم سجادی , تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. سیدعبدالکریم سجادی , عاطفه نبوی , سیدمجتبی زبرجد , سیدمحمدحسین مدرّسی , تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. سیدمجتبی زبرجد , لاله راه انجام , بی بی اکرم هاشمی نژاداترآباد , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. سیدمجتبی زبرجد , علیرضا زهتاب یزدی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیدعبدالکریم سجادی , پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. سیدعبدالکریم سجادی , علیرضا زهتاب یزدی , سیدمحسن موسوی نژاد , سیدمجتبی زبرجد , پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. سیدعبدالکریم سجادی , حمیدرضا اویسی , سیدمجتبی زبرجد , ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. سیدمجتبی زبرجد , حسین ایزدی نجف آبادی , سیدعبدالکریم سجادی , محمد رضائی , ابراهیم ظهور وحید کریمی , بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. سیدمجتبی زبرجد , حامد ناجی ابهری , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. سیدمجتبی زبرجد , علی اصغر روستایی , امیر باغانی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. سیدمجتبی زبرجد , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. سیدعبدالکریم سجادی , علیرضا زهتاب یزدی , میثم شیخ امیری , سیدمجتبی زبرجد , پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. سیدمجتبی زبرجد , حیدر خدیوی آیسک , نسرین ساسانی , سیدعبدالکریم سجادی , علی احمدپور , سمیه کاظمیان مروی , بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. سیدعبدالکریم سجادی , حمید محبوب , سیدمجتبی زبرجد , تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. حمیدرضا عزت پور , محسن حدادسبزوار , سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. حمیدرضا عزت پور , سیدعبدالکریم سجادی , محسن حدادسبزوار , بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. مریم عباسی , مازیار عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , An Investigation on the dependency of compressibility coefficient of HDPE on nano-sized calcium carbonate , composite 2007 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سیدمجتبی زبرجد , الهام کمالی حیدری , مرضیه محبتی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. سیدمجتبی زبرجد , ایمان رؤفیان , سیدعبدالکریم سجادی , نسرین ساسانی , بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2 , همایش ملی مهندسی متالورژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری روی سختی و ریزساختار پره های دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، –دانشگاه فردوسی مشهد- آبان 1385 , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. سیدعبدالکریم سجادی , فاطمه رشیدی , سیدمجتبی زبرجد , تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. سیدعبدالکریم سجادی , نسرین ساسانی , سیدمجتبی زبرجد , عطا الله کامیابی گل , عاطفه نبوی , ایجاد پوششهای ضد خش بر روی زیر لایه های فلزی با استفاده از فناوری نانو , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار عباسی , بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی روی سختی و ریزساختار چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر سیکلهای عملیات حرارتی روی ریزساختار، نحوه توزیع رسوب و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی رسوب سخت شده 17-4 PH، , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سیدعبدالکریم سجادی , بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. سیدعبدالکریم سجادی , شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریزساختاری در فولاد کربن متوسط CK40، , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , عطا الله کامیابی گل , هنرور , استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی , دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. سیدعبدالکریم سجادی , تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج، , نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. احمد رئوفیان , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار آزادبه , تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. مهدی کیانژاد , سیدعبدالکریم سجادی , پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ , یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. سمیه نورمحمدزاده , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , سید محمد سید آقا میری , بررسی تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار استحاله آلیاژ حافظه دار NiTi , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. سمیه نورمحمدزاده , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تاثیر نرخ کرنش بر رفتار سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دار NiTi تحت کرنش بالا , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. حمیدرضا عزت پور , مرضیه ترابی پاریزی , سیدعبدالکریم سجادی , محسن حدادسبزوار , مسعود ذاکری , حمید سازگاران , سیدایمان وهاب زاده , بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , مریم عباسی , مسعود محمدطاهری , محمدحسن عوض کننده قراول , اثر فرایندهای مختلف پراکنده سازی بر ساختار پوشش نانوکامپوزیتی پلی‌اکریلیک تقویت شده با نانوالماس , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. مهدی کیانژاد , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. صادق قانعی , علیرضا صاحب علم , سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. انسیه عدالتی خدابنده , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. سمیرا نوخاسته , سهیلا مهدوی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , محمدحسن عوض کننده قراول , مسعود محمدطاهری , مریم عباسی , کیوان مصدق , اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک , دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , محمدحسن عوض کننده قراول , مسعود محمدطاهری , مریم عباسی , کیوان مصدق , اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری , دوازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , سیدمجتبی زبرجد , بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 , پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. نصراله کیاجمالی , مسعود اسلامی مسرور , مهدی شفیعی حق شناس , وحیدابویی مهریزی , سیدعبدالکریم سجادی , افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم , پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. الیاس رفیعی , سیدعبدالکریم سجادی , حامد محقق رفیق , بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60 , سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. علی آشوری , محمد صادق ابروی , سیدعبدالکریم سجادی , تولید فوم آلومینیومی با استفاده از هیدریدزیرکونیوم و بررسی ویژگی های آن , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , نصراله کیاجمالی , بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , مهدی شفیعی حق شناس , بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. نصراله کیاجمالی , مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , ایجاد پوشش کامپوزیت سطحی Al/SiC توسط فرآیند اغتشاشی اصطکاکی و بررسی خواص مکانیکی حاصل از آن , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. ابوالفضل باباخانی , سعید قسمتی تبریزی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. حامد پروانه ترکان , سیدعبدالکریم سجادی , رضا شجاع رضوی , کریم اصولی بستان آباد , بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی , چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل , اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC , اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. حامد پروانه ترکان , سیدعبدالکریم سجادی , رضا شجاع رضوی , ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر , چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. سعید بیابانگردبارانی , سیدعبدالکریم سجادی , ساخت کامپوزیت آلومینیم/ نانوآلومینا با استفاده از فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) , پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. دانیال فیروزبخت , سیدعبدالکریم سجادی , حسین بیگی نصرابادی , تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. محمدعلی حقی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. مینا سبزواری , سیدعبدالکریم سجادی , احمد مولودی , بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. سمیّه مقیمی , نسترن فرح بخش , سیدعبدالکریم سجادی , The effect of press pressure on the melting point of compressed aluminum powder , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. سیده الناز افخمی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. مهسا ناظران , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. سپیده هادی بیک نیشابوری , بهروز بیدختی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP) , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. اذر اسمعیل زایی , سیدعبدالکریم سجادی , سحر ملازاده بیدختی , بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای , دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. فرناز ابراهیمی ارگی , جواد حیدری سرشک , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. یگانه حسن زاده مقدم , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. یگانه حسن زاده مقدم , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. الهه شجاعی , آسیه عرفانیان ثبات خانی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. دانش امیری , سیدعبدالکریم سجادی , جواد اسدی , An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 , پنجمین همایش ملی توربینهای گاز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. دانش امیری , سیدعبدالکریم سجادی , رضا بختیاری , جواد اسدی , تاثیر پارامترهای اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال غیر هم¬جنس سوپرآلیاژهای GTD-111 و IN738LC توسط پرکننده MBF20 با روش فاز مایع گذرا , پنجمین همایش ملی توربینهای گاز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹